ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

“แนวทางแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินเกษตรกร ควรจัดให้มีกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน โดยวิธีออมทรัพย์ร่วมกัน เพื่อสาธิตการบริหารจัดการเงินและการบัญชีแก่ชาวบ้าน ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าสาธิตหมู่บ้าน เพื่อฝึกด้านการจัดการตลาด ควรริเริ่มทำธุรกิจชุมชนในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และ แพร่หลาย เพื่อพัฒนาสู่ ระบบหมู่บ้านสหกรณ์ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต” Continue reading

Posted in บทความ | Comments Off on ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ สมประสงค์

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ สมประสงค์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ สมประสงค์ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมนักพัฒนาหมู่บ้านแห่งประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาด้านสหกรณ์และชุมชนของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Continue reading

Posted in บทความ | Comments Off on คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ สมประสงค์

ประวัติ ผศ.ดร. จำนงค์ สมประสงค์

ประวัติ ผศ.ดร. จำนงค์ สมประสงค์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ สมประสงค์ เป็นลูกชาวนา เกิดที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2474 บิดาชื่อนายเยื้อง สมประสงค์ และมารดาชื่อนางตะลุ่ม สมประสงค์ Continue reading

Posted in ข่าวสาร | Comments Off on ประวัติ ผศ.ดร. จำนงค์ สมประสงค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาศให้สมาชิกเครือข่าย “ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ” เข้าเฝ้าฯ จังหวัดชุมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาศให้สมาชิกเครือข่าย “ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ” เข้าเฝ้าฯ จังหวัดชุมพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาศให้ ท่านจำนงค์ สมประสงค์ ประธานโครงการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ณ หน้าเรือนรับรองบ้านนกกระจาบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 Continue reading

Posted in ข่าวสาร | Comments Off on สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาศให้สมาชิกเครือข่าย “ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ” เข้าเฝ้าฯ จังหวัดชุมพร

ไว้อาลัยผู้ก่อตั้ง

ไว้อาลัยผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโครงการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ

ไว้อาลัยผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโครงการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ 8 กันยายน 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ สมประสงค์

asst prof dr   01

Posted in ข่าวสาร | Comments Off on ไว้อาลัยผู้ก่อตั้ง

ปรัชญาของระบบธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ

ปรัชญาของระบบธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ

  1. มีความเชื่อมั่นว่า เพียงเม็ดเงินเพียงปัจจัยเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ให้สัมฤทธิ์ผลแบบยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากเสียเงินช่วยเหลือไปแล้ว ยังจะสร้างนิสัยคนจนให้เสียไป กลายเป็นคนรอรับความช่วยเหลือ มิคิดช่วยตนเอง ปัญหาจึงมีแต่เพิ่มทวียิ่งๆขึ้น
  2. มีความเชื่อมั่น การช่วยเหลือคนยากจนให้สัมฤทธิ์ผลแบบยั่งยืนและรู้จักจบสิ้น ต้องเริ่มจากการให้ความรู้ในการรู้จักประหยัดและออมทรัพย์ของตนเป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อน แม้จะเริ่มด้วยเม็ดเงินเพียงเล็กน้อยก่อนก็ตาม และเป็นการออมทรัพย์ร่วมกันระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และเข้าไปให้ความรู้การบริหารจัดการเงินและการบัญชีเงินสดแบบง่ายๆก่อน แล้วจึงค่อยทยอยความช่วยเหลือเงินทุนสมทบเพิ่มขึ้นตามลำดับของความจำเป็น จะเป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนและจะเป็นการแก้ปัญหาที่จบสิ้น คือให้ทั้งความรู้และเงินควบคู่กันไป
Posted in ข่าวสาร | Comments Off on ปรัชญาของระบบธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ

ธนาคารหมู่บ้านสะแกราย ตามแนวพระราชดำริ

ธนาคารหมู่บ้านสะแกราย ตามแนวพระราชดำริ

   ประวัติชุมชนของหมู่ที่ 9 ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มี สมาชิกของชุมชนทั้งหมด 97 ครอบครัวมีประชากร 443 คน อาชีพในหมู่บ้านทำการเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทำสวนรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ และมีขนบธรรมเนียมแบบไทยทรงดำและอยู่ห่างจากตัวเมืองนครปฐม 30 ก.ม. เป็นหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อ Continue reading

Posted in สมาชิก | Comments Off on ธนาคารหมู่บ้านสะแกราย ตามแนวพระราชดำริ